Рейтинг наукових колективів Google Scholar. Національна бібліотека  України ім. В.І. Вернадського

Зазвичай наукометричні показники використовуються як джерело бази для експертного оцінювання результативності вчених. Завдяки сервісу Google Scholar з’явилася можливість представляти бібліометричні профілі наукових колективів. Нижче в таблиці 1 показані профілі, створені безпосередньо університетами і науково-дослідними установами, а в таблиці 2 — кафедрами, відділами, лабораторіями. Їх впорядковування представленре за индексом Гірша, а в межах одного індексу — в алфавітному порядку.


дма
 

Дніпровський державний медичний університет


кафедра
 

Кафедра онкології і медичної радіології


IMG_0062
 

Доктор медичних наук, завідувач кафедри онкології і медичної радіології,

                                                                                                                                                                                                                                 професор Бондаренко Ігор Миколайович

 

Швидкий перехід

  1. Рейтинг університетів, науково-дослідних колективів. Дніпровський державний медичний університет — 12-е місце.*
  2. Рейтинг наукових колективів України. Кафедра онкології та медичної радіології — 4-е місце.*
  3. Рейтинг вчених України. Професор Бондаренко І.М. — 18-е місце.*
  4. Рейтинг вчених України по містах. Дніпро, професор Бондаренко І.М. — 1-е місце.*
  5. Рейтинг вчених міністерства охорони здоров’я України. Професор Бондаренко І.М. — 1-е місце.*
  6. Рейтинг вчених України в області медицини. Професор Бондаренко І.М. — 1-е місце.*
  7. Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Medicine». Професор Бондаренко І.М. — 132-е місце.*
  8. Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Clinical Oncology». Професор Бондаренко І.М. — 1-е місце.*
  9. Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Cancer Research». Професор Бондаренко І.М. — 40-е місце.*
  10. Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Clinical Trials». Професор Бондаренко І.М. — 83-е місце.*

*ПРИМІТКА: показники представлені на основі бази даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і опубліковані на офіційному сайті. У інших рейтингах показники можуть відрізняться.
Табл. 1


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
77
2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
73
3. Сумський державний університет МОН України
63
4. Університет банківської справи Національного банку України
57
5. Інститут економіки та прогнозування НАН України
56
6. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
51
7. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
50
8. Одеський національний політехнічний університет МОН України
49
9. Житомирський державний технологічний університет МОН України
44
10. Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
44
11. Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
43
12. Дніпропетровська медична академія МОЗ України
41
13. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
40
14. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
39
15. Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
38
16. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
38
17. Вінницький національний технічний університет МОН України
37
18. Київський національний торговельно-економічний університет
37
19. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України
36
20. Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
34
21. Одеський національний економічний університет МОН України
33
22. Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
32
23. Сумський національний аграрний університет МОН України
31
24. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
29
25. Інститут всесвітньої історії НАН України
29
26. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
29
27. Одеський національний морський університет
28
28. Чернігівський національний технологічний університет МОН України
28
29. Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
27
30. Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
26
31. Запорізький державний медичний університет МОЗ України
25
32. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
24
33. Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
24
34. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
23
35. Львівський державний університет фізичної культури МОН України
22
36. Херсонський державний університет МОН України
21
37. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
20
38. Харківська державна академія культури Мінкультури України
20
39. Одеська національна академія харчових технологій МОН України
19
40. Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
18
41. Академія муніципального управління МОН України
17
42. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
17
43. Харківський національний медичний університет МОЗ України
16
44. Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
15
45. Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
14
46. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
9
47. Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського НАПН України
6
48. Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
6
49. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
6
50. Інститут водних проблем і меліорації НААН України
5
51. Університет менеджменту освіти НАПН України
5

На початок

Табл. 2

Серед 339 заявлених наукових колективів України Кафедра онкології і медичної радіології Дніпровського державного медичного університету знаходиться на 4-ій позиції. На нашому сайті представлені ТОП-50 наукових колективів України.


п/п
Кафедра, відділ, лабораторія Установа h-
індекс
1. Кафедра фінансів. Ukrainian scientific-educational school of public finances Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
52
2. Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
48
3. Кафедра фізики металів та напівпровідників Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
46
4. Кафедра онкології та медичної радіології Дніпропетровська медична академія МОЗ України
38
5. Відділ нервово-м’язової фізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
35
6. Кафедра управління персоналом та економіки праці Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
35
7. Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
31
8. Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеський національний політехнічний університет
30
9. Кафедра економіки підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
29
10. Кафедра матеріалознавства Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
29
11. Кафедра наноелектроніки Сумський державний університет
29
12. Інститут медичної інженерії Одеський національний політехнічний університет
28
13. Кафедра фінансового аудиту Київський національний торговельно-економічний університет
28
14. Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
27
15. Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності Одеський національний політехнічний університет
27
16. Лабораторія сенсорної сигналізації Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
27
17. Факультет обліку та аудиту Тернопільський національний економічний університет
27
18. Лабораторія біофізики іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
26
19. Відділ слов’янських мов Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
25
20. Кафедра прикладної математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
21. Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
25
22. Кафедра фізики Житомирський державний університет імені Івана Франка
25
23. Кафедра фізичної хімії Український державний хіміко-технологічний університет
25
24. Відділ цитології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
23
25. Кафедра теоретичної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
23
26. Відділ технологій відкритого навчального середовища Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
23
27. Кафедра аудиту, ревізії та аналізу Тернопільський національний економічний університет
23
28. Кафедра технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
23
29. Лабораторія молекулярної біофізики Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
23
30. Кафедра банківської справи Тернопільський національний економічний університет
22
31. Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
22
32. Фізико-математичний факультет Житомирський державний університет імені Івана Франка
22
33. Кафедра інформаційних систем в економіці Одеський національний економічний університет
21
34. Кафедра стратегії підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
21
35. Науково-дослідна лабораторія освітології Київський університет імені Бориса Грінченка
21
36. Науково-дослідний центр Університету банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
21
37. Спеціалізована вчена рада К 67.051.02 Херсонський державний університет
21
38. Відділ фізіології рухів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
20
39. Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонський державний університет
20
40. Кафедра педагогіки Житомирський державний університет імені Івана Франка
20
41. Факультет фізики, математики та інформатики Херсонський державний університет
20
42. Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інститут педагогіки НАПН України
19
43. Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
19
44. Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
19
45. Кафедра математики, фізики та астрономії Одеський національний морський університет
19
46. Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
18
47. Кафедра спортивних ігор Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
18
48. Відділ фізіології кровообігу Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
49. Відділ фізіології нейронних мереж Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
50. Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеський національний політехнічний університет
18

На початок

 

Рейтинг вчених України

В таблице ниже представлен общий рейтинг ученых Украины. У таблиці нижче представлений загальний рейтинг учених України. У цьому рейтингу бере участь більше 20 тис. українських учених. Керівник нашої клініки, завідуючий кафедрою онкології і медичної радіології, професор Бондаренко Ігор Миколайович займає 18-у позицію.


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки —
Рубрика Google Scholar
Установа Місто Відомство
Google
Scholar
Scopus
1 Гриньов Борис Вікторович
69
45
фізика та математика — Material Sciences Державний фонд фундаментальних досліджень Київ інші
2 Тимошенко Степан Прокопович
60
технічні науки — Engineering Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка Київ НАН
3 Боголюбов Микола Миколайович
54
фізика та математика — Physics & Mathematics Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Київ НАН
4 Костюк Платон Григорович
50
39
науки про життя — Physiology Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця Київ НАН
5 Третяк Володимир Ілліч
46
40
фізика та математика — High Energy & Nuclear Physics Інститут ядерних досліджень Київ НАН
6 Гусинін Валерій Павлович
45
34
фізика та математика — Condensed Matter Physics & Semiconductors Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Київ НАН
7 Ізотов Юрій Іванович
45
37
фізика та математика — Astronomy & Astrophysics Головна астрономічна обсерваторія Київ НАН
8 Ангельський Олег Вячеславович
43
28
фізика та математика — Optics & Photonics Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівці МОН
9 Вернадський Володимир Іванович
43
науки про Землю — Earth Sciences Президія Національної академії наук України Київ НАН
10 Гнєденко Борис Володимирович
43
фізика та математика — Probability & Statistics with Applications Інститут математики Київ НАН
11 Ахієзер Олександр Ілліч
42       
фізика та математика — Physics & Mathematics Харківський фізико-технічний інститут Харків НАН
12 Кришталь Олег Олександрович
42
33        
науки про життя — Physiology Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця Київ НАН
13 Гунько Володимир Мусійович
41
33
хімія — Nanotechnology Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка Київ НАН
14 Єльська Ганна Валентинівна
41
35
науки про життя — Molecular Biology Інститут молекулярної біології і генетики Київ НАН
15 Іваницький Олексій Ігорович
41
27
фізика та математика — High Energy & Nuclear Physics Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Київ НАН
16 Кобичев Владислав Валерієвич
41
30
фізика та математика — High Energy & Nuclear Physics Інститут ядерних досліджень Київ НАН
17 Геєць Валерій Михайлович
39
економіка — Business & Economics & Management Інститут економіки та прогнозування Київ НАН
18 Бондаренко Ігор Миколайович
38
25
медицина — Oncology Дніпропетровська медична академія Дніпропетровськ МОЗ
19 Горб Леонід Григорович
38
32
науки про життя — Bioinformatics & Computational Biology Інститут молекулярної біології і генетики Київ НАН
20 Лебовка Микола Іванович
37
26
хімія — Dispersion Chemistry Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка Київ НАН
21 Рєзніков Юрій Олександрович
37
24
фізика та математика — Optics & Photonics Інститут фізики Київ НАН
22 Солдаткін Олексій Петрович
37
31
науки про життя — Biotechnology Інститут молекулярної біології і генетики Київ НАН
23 Тронько Микола Дмитрович
36
27
медицина — Endocrinology Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка Київ НАМН
24 Кордюк Олександр Анатолійович
35
30
фізика та математика — Condensed Matter Physics & Semiconductors Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова Київ НАН
25 Майстренко Юрій Леонідович
35
22
фізика та математика — Nonlinear Science Інститут математики Київ НАН
26 Ушенко Олександр Григорович
35
30
фізика та математика — Optics & Photonics Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівці МОН
27 Глушков Віктор Михайлович
34
3
інформатика — Theoretical Computer Science Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова Київ НАН
28 Даневич Федір Анатолійович
34
29
фізика та математика — High Energy & Nuclear Physics Інститут ядерних досліджень Київ НАН
29 Мінаєв Борис Пилипович
34
27
хімія — Nanotechnology Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаси МОН
30 Крячко Євген Сергійович
33
27
фізика та математика — Mathematical Physics Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Київ НАН
31 Лібанова Елла Марленівна
33
економіка — Sociology Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи Київ НАН
32 Одулов Сергій Георгійович
33
18
фізика та математика — Optics & Photonics Інститут фізики Київ НАН
33 Фущич Вільгельм Ілліч
33
7
фізика та математика — Mathematical Physics Інститут математики Київ НАН
34 Шуба Ярослав Михайлович
33
30
науки про життя — Physiology Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця Київ НАН
35 Боярський Олексій Михайлович
32
22
фізика та математика — Astronomy & Astrophysics Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Київ НАН
36 Говорун Дмитро Миколайович
32
27
науки про життя — Biochemistry Інститут молекулярної біології і генетики Київ НАН
37 Міщенко Володимир Іванович
32
економіка — Finance Університет банківської справи Київ МОН
38 Носич Олександр Йосипович
32
23
фізика та математика — Electromagnetism Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова Харків НАН
39 Погребняк Олександр Дмитрович
32
26
фізика та математика — Condensed Matter Physics & Semiconductors Сумський державний університет Суми МОН
40 Саблук Петро Трохимович
32
економіка — Business & Economics & Management Інститут аграрної економіки Київ НААН
41 Самойленко Анатолій Михайлович
32
6
фізика та математика — Physics & Mathematics Інститут математики Київ НАН
42 Гаврилюк Валентин Геннадійович
31
26
фізика та математика — Material Sciences Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова Київ НАН
43 Гламаздін Олександр Володимирович
31
32
фізика та математика — High Energy & Nuclear Physics Харківський фізико-технічний інститут Харків НАН
44 Кашуба Володимир Іванович
31
28
науки про життя — Genetics & Genomics Інститут молекулярної біології і генетики Київ НАН
45 Платонов Володимир Миколайович
31
педагогіка — Physical Education & Sports Medicine Національний університет фізичного виховання і спорту України Київ МОН
46 Фокін Андрій Артурович
31
30
хімія — Organic Chemistry Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Київ МОН
47 Головаха Євген Іванович
30
5
суспільні науки — Sociology Інститут соціології Київ НАН
48 Данилишин Богдан Михайлович
30
економіка — Sustainable Development Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ МОН
49 Дзядевич Сергій Вікторович
30
24
науки про життя — Biotechnology Інститут молекулярної біології і генетики Київ НАН
50 Кремень Василь Григорович
30
педагогіка — Education Президія Національної академії педагогічних наук України Київ НАПН

На початок

 

Рейтинг вчених по містах України. Дніпро


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки —
Рубрика Google Scholar
Установа Місто Відомство
Google
Scholar
Scopus
1 Бондаренко Ігор Миколайович
38
25
медицина — Oncology Дніпропетровська медична академія Дніпропетровськ МОЗ
2 Величенко Олександр Борисович
21
19
хімія — Electrochemistry Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровськ МОН
3 Данилов Фелікс Йосипович
20
16
хімія — Electrochemistry Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровськ МОН
4 Бабенко Владислав Федорович
16
4
фізика та математика — Mathematical Analysis Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
5 Лобода Володимир Васильович
15
12
фізика та математика — Mathematical Physics Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
6 Корогод Сергій Михайлович
14
12
науки про життя — Physiology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
7 Оковитий Сергій Іванович
13
9
хімія — Molecular Modeling Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
8 Тарнопольский Олег Борисович
13
2
педагогіка — Education Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Дніпропетровськ МОН
9 Тертишник Володимир Митрофанович
13
суспільні науки — Law Університет митної справи та фінансів Дніпропетровськ інші
10 Бараш Юрій Савелійович
12
економіка — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
11 Вакарчук Сергій Борисович
12
3
фізика та математика — Mathematical Analysis Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Дніпропетровськ МОН
12 Проценко Вячеслав Сергійович
12
10
хімія — Electrochemistry Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровськ МОН
13 Бобровський Володимир Ілліч
11
технічні науки — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
14 Носенко Елеонора Львівна
11
гуманітарні науки — Psychology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
15 Булат Анатолій Федорович
10
науки про Землю — Environmental & Geological Engineering Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова Дніпропетровськ НАН
16 Жуков Олександр Вікторович
10
науки про життя — Zoology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
17 Козаченко Дмитро Миколайович
10
технічні науки — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
18 Кузнецова Світлана Анатоліївна
10
економіка — Accounting & Taxation Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Дніпропетровськ МОН
19 Лук’яненко Тетяна Вікторівна
10
8
хімія — Electrochemistry Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровськ МОН
20 Пахомов Олександр Євгенійович
10
науки про життя — Ecology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
21 Приходько Анатолій Миколайович
10
гуманітарні науки — Language & Linguistics Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
22 Бень Тарас Григорович
9
економіка — Economics Національна металургійна академія України Дніпропетровськ МОН
23 Бригадиренко Віктор Васильович
9
2
науки про життя — Insects & Arthropods Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
24 Вернигора Роман Віталійович
9
економіка — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
25 Дирда Віталій Ілларіонович
9
1
технічні науки — Structural Engineeringg Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова Дніпропетровськ НАН
26 Довбня Світлана Борисівна
9
економіка — Economics Національна металургійна академія України Дніпропетровськ МОН
27 Когут Петро Ілліч
9
7
фізика та математика — Mathematical Analysis Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
28 Козлов Валентин Михайлович
9
хімія — Electrochemistry Національна металургійна академія України Дніпропетровськ МОН
29 Костін Микола Олександрович
9
технічні науки — Power Engineering Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
30 Кузнецов Валерій Геннадійович
9
технічні науки — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
31 Курган Микола Борисович
9
економіка — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
32 Петруня Юрій Євгенович
9
економіка — Marketing Університет митної справи та фінансів Дніпропетровськ інші
33 Пічугов Сергій Олексійович
9
4
фізика та математика — Mathematical Analysis Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
34 Приймаченко Дмитро Володимирович
9
суспільні науки — Law Університет митної справи та фінансів Дніпропетровськ інші
35 Тарасевич Віктор Миколайович
9
економіка — Economics Національна металургійна академія України Дніпропетровськ МОН
36 Аршава Ірина Федорівна
8
медицина — Psychology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
37 Вакуленко Ігор Олексійович
8
2
технічні науки — Materials Engineering Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
38 Волкова Наталія Павлівна
8
педагогіка — Education Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Дніпропетровськ МОН
39 Демчик Вадим Ігорович
8
4
фізика та математика — High Energy & Nuclear Physics Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН
40 Заруцька Олена Павлівна
8
економіка — Finance Університет митної справи та фінансів Дніпропетровськ інші
41 Колесникова Тетяна Олександрівна
8
суспільні науки — Library & Information Science Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
42 Мещеряков Андрій Адольфович
8
економіка — Finance Університет митної справи та фінансів Дніпропетровськ інші
43 Москаленко Наталія Василівна
8
педагогіка — Physical Education & Sports Medicine Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Дніпропетровськ МОН
44 Мямлін Сергій Віталійович
8
2
технічні науки — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
45 Надутий Володимир Петрович
8
технічні науки — Mining & Mineral Resources Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова Дніпропетровськ НАН
46 Пащенко Олександр Анатолійович
8
технічні науки — Mining & Mineral Resources Національний гірничий університет Дніпропетровськ МОН
47 Приходько Володимир Васильович
8
педагогіка — Physical Education & Sports Medicine Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Дніпропетровськ МОН
48 Пшінько Олександр Миколайович
8
технічні науки — Transportation Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дніпропетровськ МОН
49 Степченко Лілія Михайлівна
8
3
аграрні науки — Physiology Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровськ МОН
50 Стукало Наталія Вадимівна
8
економіка — International Business Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровськ МОН

На початок

 

Рейтинг учених-медиків міністерства охорони здоров’я України

У рейтингу представлене 1577 учених України і більше 900 учених по Дніпру.


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки —
Рубрика Google Scholar
Установа Місто Відомство
Google
Scholar
Scopus
1 Бондаренко Ігор Миколайович
38
25
медицина — Oncology Дніпропетровська медична академія Дніпропетровськ МОЗ
2 Апанасенко Геннадій Леонідович
25
медицина — Physical Education & Sports Medicine Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
3 Фещенко Юрій Іванович
24
медицина — Pulmonology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
4 Лесик Роман Богданович
21
16
медицина — Medicinal Chemistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
5 Степаненко Віктор Іванович
15
1
медицина — Dermatology Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця Київ МОЗ
6 Білий Ростислав Олександрович
14
12
науки про життя — Cell Biology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
7 Ніколаєва Ольга Дмитрівна
14
1
медицина — Pulmonology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
8 Корнацький Василь Михайлович
13
медицина — Public Health Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
9 Негрич Тетяна Іванівна
13
1
медицина — Neurology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
10 Шпарик Ярослав Васильович
13
1
медицина — Oncology Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр Львів МОЗ
11 Вороненко Юрій Васильович
12
1
медицина — Public Health Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
12 Гоженко Анатолій Іванович
12
2
медицина — Physiology Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Одеса МОЗ
13 Єфетов Костянтин Олександрович
12
4
науки про життя — Insects & Arthropods Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського Сімферополь МОЗ
14 Красовський Костянтин Сергійович
12
4
медицина — Addiction Український інститут стратегічних досліджень Київ МОЗ
15 Фальфушинська Галина Іванівна
12
9
хімія — Biochemistry Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського Тернопіль МОЗ
16 Андрейчин Михайло Антонович
11
медицина — Communicable Diseases Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського Тернопіль МОЗ
17 Гаврилюк Дмитро Ярославович
11
8
медицина — Medicinal Chemistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
18 Губський Юрій Іванович
11
медицина — Hospice & Palliative Care Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
19 Гудима Арсен Арсенович
11
медицина — Communicable Diseases Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського Тернопіль МОЗ
20 Камінський Данило Володимирович
11
6
медицина — Medicinal Chemistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
21 Коваленко Сергій Іванович
11
5
медицина — Medicinal Chemistry Запорізький державний медичний університет Запоріжжя МОЗ
22 Луцик Олександр Дмитрович
11
1
медицина — Clinical Laboratory Science Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
23 Муравов Ігор Вікторович
11
медицина — Physiology Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського Сімферополь МОЗ
24 Чернишова Людмила Іванівна
11
6
медицина — Immunology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
25 Візір Вадим Анатолійович
10
2
медицина — Cardiology Запорізький державний медичний університет Запоріжжя МОЗ
26 Заячківська Оксана Станіславівна
10
5
медицина — Physiology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
27 Клименко Микола Олексійович
10
медицина — Immunology Харківська медична академія післядипломної освіти Харків МОЗ
28 Магльований Анатолій Васильович
10
медицина — Physiology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
29 Моісеєнко Раїса Олександрівна
10
медицина — Pediatric Medicine Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
30 Орел Валерій Еммануїлович
10
4
медицина — Biomedical Technology Національний інститут раку Київ МОЗ
31 Свінціцький Анатолій Станіславович
10
медицина — Rheumatology Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця Київ МОЗ
32 Чуклін Сергій Миколайович
10
медицина — Surgery Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
33 Бережний Вячеслав Володимирович
9
медицина — Pediatric Medicine Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
34 Білинський Борис Тарасович
9
1
медицина — Oncology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
35 Гойда Ніна Григорівна
9
медицина — Public Health Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
36 Голубчиков Михайло Васильович
9
1
медицина — Public Health Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
37 Марценюк Василь Петрович
9
1
інформатика — Medical Informatics Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського Тернопіль МОЗ
38 Мінцер Озар Петрович
9
медицина — Medical Informatics Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
39 Могілевкіна Ірина Олександрівна
9
7
медицина — Gynecology & Obstetrics Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
40 Охотнікова Олена Миколаївна
9
медицина — Pulmonology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
41 Роговий Юрій Євгенович
9
медицина — Patology Буковинський державний медичний університет Чернівці МОЗ
42 Савичук Наталія Олегівна
9
медицина — Dentistry Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
43 Соломенчук Тетяна Миколаївна
9
медицина — Cardiology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
44 Тимофєєв Олексій Олександрович
9
медицина — Dentistry Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
45 Халангот Микола Дмитрович
9
7
медицина — Diabetes Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
46 Шунько Єлизавета Євгенівна
9
медицина — Pediatric Medicine Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
47 Безвушко Ельвіра Валентинівна
8
медицина — Dentistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
48 Бєлоглазов Володимир Олексійович
8
медицина — Pulmonology Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського Сімферополь МОЗ
49 Боднар Петро Миколайович
8
медицина — Endocrinology Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця Київ МОЗ
50 Герич Ігор Дионізович
8
медицина — Alternative & Traditional Medicine Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ

На початок

 

Рейтинг вчених України в категорії «Медицина»

З 1646-ти учених зареєстрованих в цьому рейтингу професор Бондаренко Ігор Миколайович займає 1-е місце.


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки —
Рубрика Google Scholar
Установа Місто Відомство
Google
Scholar
Scopus
1 Бондаренко Ігор Миколайович
38
25
медицина — Oncology Дніпропетровська медична академія Дніпропетровськ МОЗ
2 Тронько Микола Дмитрович
36
27
медицина — Endocrinology Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка Київ НАМН
3 Чумак Вадим Віталійович
26
20
медицина — Nuclear Medicine & Radiotherapy & Molecular Imagin Національний науковий центр радіаційної медицини Київ НАМН
4 Апанасенко Геннадій Леонідович
25
медицина — Physical Education & Sports Medicine Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
5 Амосов Микола Михайлович
24
2
медицина — Heart & Thoracic Surgery Національний інститут серцево-судинної хірургії Київ НАМН
6 Фещенко Юрій Іванович
24
медицина — Pulmonology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
7 Лесик Роман Богданович
21
16
медицина — Medicinal Chemistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
8 Поворознюк Владислав Володимирович
19
медицина — Gerontology & Geriatric Medicine Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова Київ НАМН
9 Логановський Костянтин Миколайович
16
8
медицина — Nuclear Medicine & Radiotherapy & Molecular Imagin Національний науковий центр радіаційної медицини Київ НАМН
10 Москаленко Віталій Федорович
16
медицина — Public Health інші Київ інші
11 Степаненко Віктор Іванович
15
1
медицина — Dermatology Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця Київ МОЗ
12 Трахтенберг Ісаак Михайлович
15
медицина — Toxicology Інститут медицини праці Київ НАМН
13 Готько Євген Степанович
14
5
медицина — Oncology Ужгородський національний університет Ужгород МОН
14 Ніколаєва Ольга Дмитрівна
14
1
медицина — Pulmonology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
15 Чернишов Віктор Павлович
14
12
медицина — Immunology Інститут педіатрії акушерства і гінекології Київ НАМН
16 Корнацький Василь Михайлович
13
медицина — Public Health Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
17 Негрич Тетяна Іванівна
13
1
медицина — Neurology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
18 Попович Ігор Львович
13
медицина — Rehabilitation Therapy Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця Київ НАН
19 Фільченков Олексій Олексійович
13
9
медицина — Oncology Інститут експериментальної патології онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького Київ НАН
20 Шпарик Ярослав Васильович
13
1
медицина — Oncology Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр Львів МОЗ
21 Андрєєва Тетяна Іллівна
12
3
медицина — Addiction Національний університет «Києво-Могилянська академія» Київ МОН
22 Антипкін Юрій Геннадійович
12
4
медицина — Pediatric Medicine Інститут педіатрії акушерства і гінекології Київ НАМН
23 Вороненко Юрій Васильович
12
1
медицина — Public Health Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
24 Гоженко Анатолій Іванович
12
2
медицина — Physiology Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Одеса МОЗ
25 Зозуля Юрій Панасович
12
4
медицина — Neurosurgery Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова Київ НАМН
26 Красовський Костянтин Сергійович
12
4
медицина — Addiction Український інститут стратегічних досліджень Київ МОЗ
27 Фадєєнко Галина Дмитрівна
12
медицина — Gastroenterology & Hepatology Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Харків НАМН
28 Андрейчин Михайло Антонович
11
медицина — Communicable Diseases Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського Тернопіль МОЗ
29 Винниченко Ігор Олександрович
11
6
медицина — Oncology Сумський державний університет Суми МОН
30 Вітте Петро Миколайович
11
медицина — Public Health Інститут медицини праці Київ НАМН
31 Гаврилюк Дмитро Ярославович
11
8
медицина — Medicinal Chemistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
32 Губський Юрій Іванович
11
медицина — Hospice & Palliative Care Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
33 Гудима Арсен Арсенович
11
медицина — Communicable Diseases Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського Тернопіль МОЗ
34 Камінський Данило Володимирович
11
6
медицина — Medicinal Chemistry Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
35 Коваленко Сергій Іванович
11
5
медицина — Medicinal Chemistry Запорізький державний медичний університет Запоріжжя МОЗ
36 Луцик Олександр Дмитрович
11
1
медицина — Clinical Laboratory Science Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
37 Муравов Ігор Вікторович
11
медицина — Physiology Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського Сімферополь МОЗ
38 Татарчук Тетяна Феофанівна
11
медицина — Gynecology & Obstetrics Інститут педіатрії акушерства і гінекології Київ НАМН
39 Чернишова Людмила Іванівна
11
6
медицина — Immunology Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
40 Візір Вадим Анатолійович
10
2
медицина — Cardiology Запорізький державний медичний університет Запоріжжя МОЗ
41 Грига Ірена Максимівна
10
3
медицина — Public Health Національний університет «Києво-Могилянська академія» Київ МОН
42 Заячківська Оксана Станіславівна
10
5
медицина — Physiology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
43 Клименко Микола Олексійович
10
медицина — Immunology Харківська медична академія післядипломної освіти Харків МОЗ
44 Магльований Анатолій Васильович
10
медицина — Physiology Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ
45 Моісеєнко Раїса Олександрівна
10
медицина — Pediatric Medicine Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика Київ МОЗ
46 Нагорна Антоніна Максимівна
10
медицина — Public Health Інститут медицини праці Київ НАМН
47 Орел Валерій Еммануїлович
10
4
медицина — Biomedical Technology Національний інститут раку Київ МОЗ
48 Погрібний Петро Васильович
10
9
медицина — Oncology Інститут експериментальної патології онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького Київ НАН
49 Свінціцький Анатолій Станіславович
10
медицина — Rheumatology Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця Київ МОЗ
50 Чуклін Сергій Миколайович
10
медицина — Surgery Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів МОЗ

На початок

 

Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Medicine»

Професор Бондаренко Ігор Миколайович займає 132-е місце.

Medicine
На початок

Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Clinical Oncology»

Професор Бондаренко Ігор Миколайович займає 1-е місце.

clinical oncology

На початок

Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Cancer Research»

Професор Бондаренко Ігор Миколайович займає 40-е місце.

cancer research
На початок

Рейтинг вчених в Google Scholar  в категорії «Clinical Trials»

Професор Бондаренко Ігор Миколайович займає 83-е місце.

clinical trials
На початок

Facebook
Twitter
YouTube