Інформація про критерії включення в клінічні дослідження

На жаль, наразі призупинено набір в клінічні дослідження…

Опухоли легкогоОпухоли Головы-шеиКолоректальний ракЛимфомаМолочна залозаРак передміхурової залозиРак сечового міхураРак эндометрия Солидные опухолиУротелиальная карцинома
Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
61186372NSC3001 Пухлини легень, стадія IIIB, IV Локалізація Легені; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: недрібноклітинний.Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій EGFR. 1 лінія лікування. Допускається попередня ад’ювантна або неоад’ювантна подвійна хіміотерапія на основі платини, якщо вона завершена принаймні за 12 місяців до підписання форми інформованої згоди. Локалізована променева терапія легенів повинна бути завершена принаймні за 6 місяців до рандомізації. Паліативне випромінювання на інші ділянки повинно бути завершено принаймні за 7 днів до рандомізаці. Пацієнти з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень з мутацією рецепторів епідермального фактора росту (EGFR) зі вставками в екзоні 20 (Exon 20ins) Імунотерапія + Хіміотерапія
JTX-4014-202 Рак легень, стадія  IV Рак легень; локалізація: Легені; стадія IV; гистологическая форма: недрібноклітинний. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій EGFR, RNA. 2 лінія лікування. Прогресія на препарати платини. Після ад’юванта повинно пройти більше 1 року. Іммунотерапія
J2G-MC-JZJC Опухоли легких, стадия IIIB, IIIC, IV Рак легких, стадия IIIB, IIIC, IV. Гистологическая форма: аденокарцинома, немелкоклеточный, неплоскоклеточный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций RET. 1 линия лечения. Неоадьювант/адьювант более 12 месяцев назад. Тест буде включати в себе виявлення наступних мутацій/генів EGFR/ KRAS/ BRAF/ NRAS/ HER2/ PIK3CA/ ALK/ ROS1/RET gene Таргетная Терапия ИЛИ Химиотерапия
TAK-788-3001 Пухлини легень, стадія III, IIIA, IIIB, IIIC, IV Локалізація: Легені; стадія III, IIIA, IIIB, IIIC, IV; гістологічна форма: недрібноклітинний. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій EGFR. 1 лінія лікування. Неоад’ювант/ад’ювант, променева терапія дозволені, лікування більше 6 місяців до прогресії. Таргетна терпія або Хіміотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
ASP-1929-301 Пухлини голови та шиї Рак; локалізація: голова, шия; стадія IV; гістологічна форма: плоскоклітинний. 2 лінія лікування, 3 лінія лікування, 4 лінія лікування, 5-а лінія лкування. Підходить плоскоклітина карцинома шкіри голови/шиї. Після лучевої терапії та обов’язково після лікування платиною. Операція вважається лінією лікування. Т — будь-яке, N — будь-яке, М0 (будь-яка стадія захворювання) Фотоімунотерапія або Хіміотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайтф clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
C4221015 Колоректальний рак, стадія IV Колоректальний рак, стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій RAS, BRAFV600. 1 лінія лікування. Попередня ад’ювантна або неоад’ювантна терапія допускається, але від останньої дози повинно пройти більше 6 місяців без рецидива. Потрібно достатньо матеріалу блока — відправляємо на прескринінгу у 2 лабораторії. Блок не старше 2 років. перша лінія терапії енкорафенібом з цетуксимабом у поєднанні з хіміотерапією або без неї в порівнянні зі стандартним лікуванням з ввідною фазою для оцінки безпечності застосування енкорафенібу та цетуксимабу з хіміотерапією у пацієнтів із метастатичним колоректальним раком із мутацією BRAF V600E. гепатоцелюлярний. 1 лінія лікування. Блок не потрібний. Child-Pugh А or B ≤7. Допускається прогрсія після променевої терапії, повинно пройти більше 4 тижнів до рандомізації, обмеження за віком 18-75 BRAF інгібітор +/або Хіміотерапія
MK-4280А-007 Колоректальний рак, стадія IV Колоректальний рак; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканниго блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій RAS, PD-L1, BRAF. 3 — 5-а лінія лкування. ад’ювантна хіміотерапія вважається попередньою системною терапією, якщо протягом 6 місяців після завершення хіміотерапії було задокументовано прогресування захворювання. Блок не старше 5 років наявність експресії PD-L1 (CPS≥1) та з профіцитом репарації помилок реплікації у клітинах пухлини за результатами імуногістохімічного аналізу. Додаткого: 1) у дослідженні можуть брати участь учасники, які раніше отримували фторпіримідин, оксаліплатин та іринотекан як частину однієї та єдиної схеми хіміотерапії, наприклад, схеми FOLFOXIRI або FOLFIRINOX. 2) З моноклональним антитілом до VEGF або без нього (наприклад, бевацизумаб). 3) Принаймні одне моноклональне антитіло до EGFR (цетуксимаб або панітумумаб) для учасників з лівобічними пухлинами з геном Ras дикого типу. Примітка: учасників з циркулюючою пухлинною ДНК мутантного гена Ras, але з відсутністю мутації гена Ras у тканинах дозволяється включати у дослідження перед введенням антитіла до EGFR. 4) Учасникам з мутацією BRAF v600E повинні були проводити лікування інгібітором RAF. Учасникам з мутаціями BRAF, але без v600E, не повинні отримувати лікування інгібітором RAF. Імунотерапія або Стандартна терапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
BGB-3111-306 Лимфома, стадия: любая Лимфома; локализация: Лимфома (Мантийно-клеточная лимфома); стадия Любая; гистологическая форма: лимфома мантийно-клеточная. Наличие тканевого блока обязательно. 1 линия лечения. Пациенту не показана трансплантация костного мозга. Пациенты старше 60 лет Таргетная терапия ИЛИ Таргетная терапия + химиотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
OBI-822-011 Рак молочної залози, стадія IIB, IIIA, IIIB, IIIC; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія IIB, IIIA, IIIB, IIIC; гістологічна форма: ER,PR-, HER2-. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для визначення мутації Globo H (≥ 15%). Підійдуть пацієнти після неоадьюванта (таксани та/або антрцикліни) і операції або тільки операції. Впродовж 12 неділь після закінчення лікування. В подовж 46 тижнів після операції. Білатеральний рак допускається тільки, якщо це тричинегативний білатеральний рак. Ад’ювантна лінія лікування. Іммунотерапія
C3661001 Рак молочної залози, стадія IIIB, IV Рак молочної залози; локалізація: молочні залози; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: ER,PR+, HER2-, ER-,PR+, ER+,PR-. Наявність тканинного блоку обов’язкова. 1 — 2 лінія лікування. Не підходять пацієнти з вісцеральним кризом 2-3 лінія після отримання терапії інгібітором CDK4/6. Пацієнти з HR-позитивним HER2-негативним місцево-поширеним РМЗ або ≥ мРМЗ (в умовах другої або третьої лінії терапії) (гістологічно або цитологічно підтверджений). Документально підтверджена ER-позитивна пухлина та/або пухлина з експресією прогестеронових рецепторів (≥1% позитивно забарвлених клітин) та HER2-негативна пухлина (описано вище). Отримання однієї попередньої лінії комбінованої терапії інгібітором CDK4/6 та нестероїдним інгібітором ароматази з прогресуванням захворювання під час або після лікування. Після обговорення зі спонсором допускається більше однієї лінії цитотоксичної хіміотерапії в умовах поширеного або метастатичного захворювання. Після обговорення зі спонсором може бути дозволена більш ніж одна лінія попередньої ендокринної терапії в умовах поширеного захворювання. CDK інгібітор + Гормонотерапія
WO41554 Рак молочной железы, стадия IIIC, IV; Рак молочной железы, стадия IIIC, IV. Гистологическая форма: ER,PR+, HER2-, ER-,PR+, ER+,PR-. 1 линия лечения. Наличие тканевого блока обязательно. Определение PIK3CA мутации по анализу крови. Метастазы только в кости не подходит. Прогрессия на эндокринную терапию или в течении 12 месяцев после окончания лечения эндокринной терапией. Лечение ХТ в анемнезе допускается на неоадьювант/адьювант. Таргетная терапия
WO42633 Рак молочної залози, стадія II, IIA, IIB, III, IIIA, IIIB; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія II, IIA, IIB, III, IIIA, IIIB; гістологічна форма: ER,PR-, ER,PR+, HER2+++, ER-,PR+, ER+,PR-. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для определения мутаций PD-L1, HER+++. Ад’ювантна лінія лікування. PD-L1 должен быть определен (результат не важен). Рандомізувати пацієнта потрібно протягом 12 тижнів після операції. Радіотерапія обов’язкова для органозберігаючої операції В предопераційному лікуванні обов’язково повинно бути мінімум 16 тижнів лікування — мінімум 9 тижнів трастузумаба та мінімум 9 тижнів ХТ на основі таксанів Клінічна стадія захворювання на момент звернення (відповідно до Посібника з визначення стадії раку (8-е видання) Американського об’єднаного комітету з вивчення раку [AJCC]): cT4/будь-яка N/M0, будь-яка cT/N2-3/M0 або cT1-3/N0-1/M0 (пацієнти з cT1mi/T1a/T1b/N0 не підходять для участі), включно з задоволенням таких критеріїв: – пацієнти із захворюванням cT1-3/N0-1/M0 на момент звернення (пацієнти з cT1mi/T1a/T1b/N0 не підходять для участі) повинні мати отримані під час операції патологічні докази залишкової інвазивної карциноми в пахвових лімфатичних вузлах, (із залишковим інвазивним захворюванням молочної залози або без нього); – пацієнти з захворюванням cT4/будь-яка N/M0 або будь-яка cT/N2-3/M0 на момент звернення повинні мати отримані під час операції патологічні докази залишкової інвазивної карциноми в молочних залозах і/або пахвових лімфатичних вузлах. Іммунотерапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
67652000PCR3002 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак передміхурової залози; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації BRCA-2. 1 лінія лікування. пацієнти з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією Иммунотерапия + Абератерон ацетат  + Презднизон
BAY 1841788/21140 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак; локалізація: Передміхурова залоза; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. 1 лінія лікування. Чоловіки з метастатичним гормон-чутливим раком передміхурової залози (мГЧРПЗ). Лікування АДТ до рандомізації не більше 12 тижнів. Первинно виявленні пацієнти. Результати блоку не чекаємо. Таргетна терапія + Гормонотерапія
C3441052 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак; локалізація: Передміхурова залоза; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації DDR. Визначення DDR матції за аналізом крові. 1 лінія лікування. Архівний блок не більше 3 місяців. Не підходять з нейроендокринною диференціацію. Поточне проведення ААТ агоністом або антагоністом ГнВГ учасникам, які не пройшли двосторонню орхіектомію. ААТ має бути розпочата до рандомізації та продовжуватися протягом усього дослідження. Ад’ювантна гормонотерапія допускається (не більше 3 років) та повинна бути завершена більше ніж 12 місяців до включення в дослідження. Первинні пацієнти, які почали отримувати гормональну терапію. Попередня ХТ не допускається. Не більше 3 місяців попередньої ГТ та операції. Обов’язкова хірургічна або медікаментозна кастрація. PARP інгібітор + Гормонотерапія
MK-3475-365 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак передміхурової залози, стадія IV; гістологічна форма: нейроендокринний. Наявність тканинного блоку обов’язкова. 2 лінія лікування. Раніше повині були отримати 2 лінії гормонів та 1 лінію Доцетаксела. Прогрессия протягом 6 місяців після Доцетаксела. Комбінована терапія з пембролізумабом (МК-3475) при лікуванні метастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози (мКРРПЗ) Імунотерапія або Хіміотрепія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
BO42843 Рак сечового міхура, стадія IIIA, IIIB локалізація: Сечовий міхур; стадія IIIA, IIIB; гистологічна форма: Уротеліальний. Ад’ювантна лінія лікування. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для визначення мутації PD-L1. М’язово-інвазивний рак сечового міхура високого ризику з наявною циркулюючою ДНК пухлини після цистектомії. Іммунотерапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
SYD 985.003 Рак эндометрия, стадия IV Локализация: Рак эндометрия; стадия IV; Гистологическая форма: світлоклітинний, серозний, карциносаркома.  Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций HER+++, HER++, HER+. 2 линия лечения.  Прогрессия на препаратах платины. Набор на HER++ и HER+ — ЗАКРЫТ.HER+++ — НАБОР ОТКРЫТ Иммунотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-7339-007 Солидные опухоли, стадия IIIB, IV

локалізація: солідні пухлини (Голова, шия, Жовчні шляхи, Желудок, Стравохід, Сечовий міхур); стадия IIIB, IV; Блок для определения мутаций BRCA-1, BRCA-2, ATM, HRR (BRIP1), HRR (BARD1), HRR (CDK12), HRR (CHEK1), HRR (CHEK2), HRR (FANCL), HRR (PALB2), HRR (PPP2R2A), HRR (RAD51B), HRR (RAD51C), HRR (RAD51D), HRR (RAD54L). 2 и 3 линия лечения. Дослідження фази 2 олапарибу у комбінації з пембролізумабом у пацієнтів з раніше лікованим розповсюдженим раком з мутацією гена у системі гомологічної рекомбінаційної репарації (HRRm) ДНК та/або з порушенням гомологічної рекомбінації (HRD) ДНК. Блок до 5 лет. Предыдущее лечение допускается до 3-х линий лечения (обсуждается), прогрессия после препаратов платины более чем через 28 дней. Должна быть позитивная мутация BRCA1 и/или BRCA2 (для РМЖ и рака яичников BRCA1 и/или BRCA2 должны быть отрицательные)

Пембролизумаб + Олапариб

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-3475-866 Уротелиальная карцинома, стадия II, III

локализация: Мочевой пузырь; стадия II, III; гистологическая форма: уротелиальный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения. клиническая стадия T2-T4aN0M0 (возможна 4 стадия), с преобладающей (≥50%) уротелиальной гистологией или смешанной гистологией с преобладающей (≥50%).

Иммунотерапия+ Химиотерапия
MK-3475-905 Уротелиальная карцинома, стадия II, III

локализация: Мочевой пузырь; стадия II, III; гистологическая форма: уротелиальный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения, Адьювантная линия лечения. клиническая стадия T2-T4aN0M0 (возможна 4 стадия), с преобладающей (≥50%) уротелиальной гистологией или смешанной гистологией с преобладающей (≥50%).

Иммунотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Таблица протоколов

На цій сторінці представлена інформація про актуальні міжнародні клінічні дослідження, що проводять і нашій клініці. Керівник центру професор Бондаренко Ігор Миколайович розповість Вам про лікування в міжнародних клінічних дослідженнях. Також, Ви зможете ознайомитися з критеріями включення в міжнародні клінічні дослідження згідно з локалізаціями пухлин. Інформація постійно оновлюватиметься, щоб Ви завжди мали можливість ознайомитися з актуальними напрямами лікування і необхідними критеріями.

Наші співробітники скоординують Вас з лікарем-онкологом, що спеціалізується на певному захворюванні. Ми надамо Вам необхідну допомогу і підтримку у вирішенні питань, пов’язаних з участю в міжнародному клінічному дослідженні.

+38 067 633 19 75
+38 098 506 53 59

Додаткова інформація про спеціалістів http://www.sitetv.net/ , категорія – критерії включення.

E-mail: info@sitetv.net

Ваше звернення опрацюють впродовж 7 робочих днів.

Facebook
Twitter
YouTube