Информация о критериях включения в клинические исследования

Опухоли легкогоОпухоли Головы-шеиЛимфомаМолочна залозаРак передміхурової залозиРак сечового міхураРак эндометрия Рак яєчниківСолидные опухолиУротелиальная карцинома
Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
61186372NSC3001 Пухлини легень, стадія IIIB, IV Локалізація Легені; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: недрібноклітинний.Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій EGFR. 1 лінія лікування. Допускається попередня ад’ювантна або неоад’ювантна подвійна хіміотерапія на основі платини, якщо вона завершена принаймні за 12 місяців до підписання форми інформованої згоди. Локалізована променева терапія легенів повинна бути завершена принаймні за 6 місяців до рандомізації. Паліативне випромінювання на інші ділянки повинно бути завершено принаймні за 7 днів до рандомізаці. Пацієнти з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень з мутацією рецепторів епідермального фактора росту (EGFR) зі вставками в екзоні 20 (Exon 20ins) Імунотерапія + Хіміотерапія
BP40657 Пухлини легень, стадія IIIB, IV Карцинома; локалізація: Легені; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: недрібноклітинний. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації ALK, EGFR, PD-L1. 2 лінія лікування. Включення пацієнтів з EGFR позитивною мутацією — тільки 10% від загальної кількості. PD-L1-стату повинен бути відомий на момент включення пацієнта. Попереднє лікування препаратами платини (якщо негативний EGFR статус) або після таргетної терапії (якщо позитивний EGFR статус). Заборонено попереднє лікування дослідними або імунними препаратами. Імунотерапія
73841937NSC3003 Рак легені, стадія IIIB, IV; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: недрібноклітинний. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для визнаення мутацій EGFR. 1 лінія лікування. EGFR позитивна мутація (Exon 19del or 21 L858R) — повинна бути відома до включення в протокол. Після ад’юванта повинно пройти 12 місяців. Іммунотерапія
D9102C00001 Опухоли легких, стадия IV Рак легких, стадия  IV; Гистологическая форма: плоскоклеточный, аденокарцинома. Обязательно наличие тканевого блока для определения мутаций ALK, EGFR, PD-L1, Kras. 1 линия лечения. Гистологически или цитологически подтвержденный. Если пациент имеет плоскоклеточную гистологию или имеет опухоль с KRAS мутацией, то тестирование EGFR и ALK (должны быть отрицательными) не требуется. Пациенты, которые получали лечение, содержащее платину, адъювант, неоадъювант или лучевую терапию имеет право, при условии, что прогрессия произошла> 12 месяцев с момента окончания последней терапии. Должно быть хотя бы одно образование ≥10 мм в самом длинном диаметре (за исключением лимфоузлов, которые должны имеют короткую ось ≥15 мм) ранее не леченное. Блок не старше 3 лет. 12 месяцев после окончания ХТ в адьюванте или неоадьювнте. Иммунотерапия + Химиотерапия
J2G-MC-JZJC Опухоли легких, стадия IIIB, IIIC, IV Рак легких, стадия IIIB, IIIC, IV. Гистологическая форма: аденокарцинома, немелкоклеточный, неплоскоклеточный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций RET. 1 линия лечения. Неоадьювант/адьювант более 12 месяцев назад. Тест буде включати в себе виявлення наступних мутацій/генів EGFR/ KRAS/ BRAF/ NRAS/ HER2/ PIK3CA/ ALK/ ROS1/RET gene Таргетная Терапия ИЛИ Химиотерапия
MK-7684A-003 Пухлини легень, стадія IV локалізація: Легені; стадія IV; гістологічна форма: недрібноклітинний. Наявність тканниго блоку обов’язкова. Блок для визначення мутація ALK, EGFR, PD-L1, ROS1. 1 лінія лікування. PD-L1 ≥1% — критерії стратифікації EGFR, ALK або ROS1 повинні бути негативними. Імунотерапія
TAK-788-3001 Пухлини легень, стадія III, IIIA, IIIB, IIIC, IV Локалізація: Легені; стадія III, IIIA, IIIB, IIIC, IV; гістологічна форма: недрібноклітинний. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутацій EGFR. 1 лінія лікування. Неоад’ювант/ад’ювант, променева терапія дозволені, лікування більше 6 місяців до прогресії. Таргетна терпія або Хіміотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
CP-MGA271-06 Пухлини голови та шиї, стадія III, IV Пухлини голови та шиї, стадія III, IV; гистологическая форма: плоскоклітинна карцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації PD-L1. 1 лінія лікування. Після неоад’юванта/ад’юванта повинно пройти більше 6 місяців, пацієнти з рецедивною або метастатичною проскоклітинною карциномою голови та шиї Іммунотерапія
ASP-1929-301 Пухлини голови та шиї Рак; локалізація: голова, шия; стадія IV; гістологічна форма: плоскоклітинний. 2 лінія лікування, 3 лінія лікування, 4 лінія лікування, 5-а лінія лкування. Підходить плоскоклітина карцинома шкіри голови/шиї. Після лучевої терапії та обов’язково після лікування платиною. Операція вважається лінією лікування. Т — будь-яке, N — будь-яке, М0 (будь-яка стадія захворювання) Фотоімунотерапія або Хіміотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
BGB-3111-306 Лимфома, стадия: любая Лимфома; локализация: Лимфома (Мантийно-клеточная лимфома); стадия Любая; гистологическая форма: лимфома мантийно-клеточная. Наличие тканевого блока обязательно. 1 линия лечения. Пациенту не показана трансплантация костного мозга. Пациенты старше 60 лет Таргетная терапия ИЛИ Таргетная терапия + химиотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
OBI-822-011 Рак молочної залози, стадія IIB, IIIA, IIIB, IIIC; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія IIB, IIIA, IIIB, IIIC; гістологічна форма: ER,PR-, HER2-. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для визначення мутації Globo H (≥ 15%). Підійдуть пацієнти після неоадьюванта (таксани та/або антрцикліни) і операції або тільки операції. Впродовж 12 неділь після закінчення лікування. В подовж 46 тижнів після операції. Білатеральний рак допускається тільки, якщо це тричинегативний білатеральний рак. Ад’ювантна лінія лікування. Іммунотерапія
BO41843 Рак молочної залози, стадія IIIB, IV; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія IIIB, IV; гістологічна форма: ER,PR+, HER2-, ER+,PR-. Обов’язкова наявність тканинного блоку. 1 лінія лікування. Прогрессія на лікування гормонами повинанна наступити не раніше 12 міс.після лікування пацієнтів з ER-позитивним, HER2–негативним місцевопошиненим або метастатичним раком молочної залози Гормонотерапия
G1T28-208 Рак молочної залози, стадія IIIB, IV Рак; локалізація: молочна залоза, стадія IIIB, IV; гистологическая форма: потрійний-негативний, ER,PR-, HER2-. 1-2 лінія лікування. Наявність тканинного блоку. Блок для визначення мутації PD-L1. Ад’ювантне лікування допускається, але не менше 6 місяців. Забороняється попереднє лікування Гемцітабином та препаратами платини. Чоловіки і Жінки Таргетна терапія + Хіміотерапія
WO41554 Рак молочной железы, стадия IIIC, IV; Рак молочной железы, стадия IIIC, IV. Гистологическая форма: ER,PR+, HER2-, ER-,PR+, ER+,PR-. 1 линия лечения. Наличие тканевого блока обязательно. Определение PIK3CA мутации по анализу крови. Метастазы только в кости не подходит. Прогрессия на эндокринную терапию или в течении 12 месяцев после окончания лечения эндокринной терапией. Лечение ХТ в анемнезе допускается на неоадьювант/адьювант. Таргетная терапия
WO39391 Рак молочной железы, стадия II, IIA, IIB, III; Рак молочних залоз; стадія II, IIA, IIB, III; гістологічна форма: потрійний-негативний, ER,PR-, HER2-. Наявність тканнинго блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації PD-L1. Ад’ювантна лінія лікування. Після операції від 2-х до 8 тижнів. Результати PD-L1 не чекаємо. Очікуємо підтвердження потрійного негативного раку. Атзолізумаб + Хіміотреапія
WO42633 Рак молочної залози, стадія II, IIA, IIB, III, IIIA, IIIB; Рак; локалізація: Молочна залоза; стадія II, IIA, IIB, III, IIIA, IIIB; гістологічна форма: ER,PR-, ER,PR+, HER2+++, ER-,PR+, ER+,PR-. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для определения мутаций PD-L1, HER+++. Ад’ювантна лінія лікування. PD-L1 должен быть определен (результат не важен). Рандомізувати пацієнта потрібно протягом 12 тижнів після операції. Радіотерапія обов’язкова для органозберігаючої операції В предопераційному лікуванні обов’язково повинно бути мінімум 16 тижнів лікування — мінімум 9 тижнів трастузумаба та мінімум 9 тижнів ХТ на основі таксанів Клінічна стадія захворювання на момент звернення (відповідно до Посібника з визначення стадії раку (8-е видання) Американського об’єднаного комітету з вивчення раку [AJCC]): cT4/будь-яка N/M0, будь-яка cT/N2-3/M0 або cT1-3/N0-1/M0 (пацієнти з cT1mi/T1a/T1b/N0 не підходять для участі), включно з задоволенням таких критеріїв: – пацієнти із захворюванням cT1-3/N0-1/M0 на момент звернення (пацієнти з cT1mi/T1a/T1b/N0 не підходять для участі) повинні мати отримані під час операції патологічні докази залишкової інвазивної карциноми в пахвових лімфатичних вузлах, (із залишковим інвазивним захворюванням молочної залози або без нього); – пацієнти з захворюванням cT4/будь-яка N/M0 або будь-яка cT/N2-3/M0 на момент звернення повинні мати отримані під час операції патологічні докази залишкової інвазивної карциноми в молочних залозах і/або пахвових лімфатичних вузлах. Іммунотерапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
67652000PCR3002 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак передміхурової залози; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації BRCA-2. 1 лінія лікування. пацієнти з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією Иммунотерапия + Абератерон ацетат  + Презднизон
BAY 1841788/21140 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак; локалізація: Передміхурова залоза; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. 1 лінія лікування. Чоловіки з метастатичним гормон-чутливим раком передміхурової залози (мГЧРПЗ). Лікування АДТ до рандомізації не більше 12 тижнів. Первинно виявленні пацієнти. Результати блоку не чекаємо. Таргетна терапія + Гормонотерапія
C3441052 Рак передміхурової залози, стадія IV Рак; локалізація: Передміхурова залоза; стадія IV; гістологічна форма: аденокарцинома. Наявність тканинного блоку обов’язкова. Блок для визначення мутації DDR. Визначення DDR матції за аналізом крові. 1 лінія лікування. Архівний блок не більше 3 місяців. Не підходять з нейроендокринною диференціацію. Поточне проведення ААТ агоністом або антагоністом ГнВГ учасникам, які не пройшли двосторонню орхіектомію. ААТ має бути розпочата до рандомізації та продовжуватися протягом усього дослідження. Ад’ювантна гормонотерапія допускається (не більше 3 років) та повинна бути завершена більше ніж 12 місяців до включення в дослідження. Первинні пацієнти, які почали отримувати гормональну терапію. Попередня ХТ не допускається. Не більше 3 місяців попередньої ГТ та операції. Обов’язкова хірургічна або медікаментозна кастрація. PARP інгібітор + Гормонотерапія

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
BO42843 Рак сечового міхура, стадія IIIA, IIIB локалізація: Сечовий міхур; стадія IIIA, IIIB; гистологічна форма: Уротеліальний. Ад’ювантна лінія лікування. Обов’язкова наявність тканинного блоку. Блок для визначення мутації PD-L1. М’язово-інвазивний рак сечового міхура високого ризику з наявною циркулюючою ДНК пухлини після цистектомії. Іммунотерапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
SYD 985.003 Рак эндометрия, стадия IV Локализация: Рак эндометрия; стадия IV; Гистологическая форма: плоскоклеточный, светлоклеточный, смешанный тип, Эндометриоидный, Эндометриальный, Мукоидный, Серозный, Недиференцированный, Карциносаркома.  Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций HER+++, HER++, HER+. 2 линия лечения.  Прогрессия на препаратах платины. Набор на HER++ и HER+ — ЗАКРЫТ.HER+++ — НАБОР ОТКРЫТ Иммунотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр дослідження на сайті clinicaltrials.gov Локалізація пухлини Основні критерії включення Базове лікування
D9319C00001 Рак яєчників, стадія III, IV локалізація: яєчники (Фалопієви труби, Первинно перитонеальний); стадія III, IV; гістологічна форма: Ендометріоїдний, серозний. Наявність такнинного блоку обов’язкова. Блок для визначенння мутацій BRCA. 1 лінія лікування. Платинумвмісна хіміотерапія на 1 лінію на метастази (від 6 (або 4) — 9 цилків, пацієнтки повинні мати часткову або повну відповідь. Рандомізувати від 3 до 12 тижнів після останньох дози для продовження лікування або спостереження, пацієнтки з BRCA Dild Type розпосюдженим (FIGO стадія III-IV), G3-G4 серозним або ендометріоїдним раком яєчників після відповіді на стандартну платиновмісну хіміотерапію першої лінії (MONO-OLA1). Не дозволяється прийом бевацизумабу. Таргетна терапія

Як стати учасником клінічного дослідження?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-7339-007 Солидные опухоли, стадия IIIB, IV

локалізація: солідні пухлини (Голова, шия, Жовчні шляхи, Желудок, Стравохід, Сечовий міхур); стадия IIIB, IV; Блок для определения мутаций BRCA-1, BRCA-2, ATM, HRR (BRIP1), HRR (BARD1), HRR (CDK12), HRR (CHEK1), HRR (CHEK2), HRR (FANCL), HRR (PALB2), HRR (PPP2R2A), HRR (RAD51B), HRR (RAD51C), HRR (RAD51D), HRR (RAD54L). 2 и 3 линия лечения. Дослідження фази 2 олапарибу у комбінації з пембролізумабом у пацієнтів з раніше лікованим розповсюдженим раком з мутацією гена у системі гомологічної рекомбінаційної репарації (HRRm) ДНК та/або з порушенням гомологічної рекомбінації (HRD) ДНК. Блок до 5 лет. Предыдущее лечение допускается до 3-х линий лечения (обсуждается), прогрессия после препаратов платины более чем через 28 дней. Должна быть позитивная мутация BRCA1 и/или BRCA2 (для РМЖ и рака яичников BRCA1 и/или BRCA2 должны быть отрицательные)

Пембролизумаб + Олапариб

Как попасть в клиническое исследование?

Шифр исследования на сайте clinicaltrials.gov Локализация опухоли Основные критерии включения Базовое лечение
MK-3475-866 Уротелиальная карцинома, стадия II, III

локализация: Мочевой пузырь; стадия II, III; гистологическая форма: уротелиальный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения. клиническая стадия T2-T4aN0M0 (возможна 4 стадия), с преобладающей (≥50%) уротелиальной гистологией или смешанной гистологией с преобладающей (≥50%).

Иммунотерапия+ Химиотерапия
MK-3475-905 Уротелиальная карцинома, стадия II, III

локализация: Мочевой пузырь; стадия II, III; гистологическая форма: уротелиальный. Наличие тканевого блока обязательно. Блок для определения мутаций PD-L1. Неоадьювантная линия лечения, Адьювантная линия лечения. клиническая стадия T2-T4aN0M0 (возможна 4 стадия), с преобладающей (≥50%) уротелиальной гистологией или смешанной гистологией с преобладающей (≥50%).

Иммунотерапия

Как попасть в клиническое исследование?

Таблица протоколов

На данной странице предоставлена информация об актуальных международных клинических исследованиях, проводимых нашей клиникой. Руководитель центра профессор Бондаренко Игорь Николаевич расскажет Вам о лечении в международных клинических исследованиях. Также, Вы сможете ознакомиться с критериями включения в международные клинические исследования согласно локализациям опухолей. Информация будет постоянно обновляться, чтобы Вы всегда имели возможность ознакомиться с актуальными направлениями лечения и требуемыми показаниями.

Наш координатор, Аликова Евгения Викторовна, свяжет Вас с врачом-онкологом, специализирующимся на определенном заболевании. Мы окажем Вам необходимую помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с участием в международном клиническом исследовании.

+38 067 633 19 75
+38 098 506 53 59

Дополнительная информация для специалистов http://www.sitetv.net/ , категория – критерии включения.

E-mail: info@sitetv.net

Ваше обращение будет обработано в течении 7 рабочих дней.

Facebook
Twitter
YouTube